सहायता कक्ष

इ-भुक्तानी सम्पर्क व्यक्ति : यादव श्रेष्ठ

मोबाइल : ९८४९३२४३५६

इमेल : info@biratnagarmun.gov.np

facebook : https://www.facebook.com/biratnagarmun

इ-भुक्तानी व्यक्ति :बासुदेव भण्डारी

मोबाइल : ९८४२०२६७३६